Tarotskola

Här berättar jag om tarots historia och hur du kan använda tarot för att hitta vägen framåt och fatta rätt beslut om ditt liv. Du får också lära dig att bryta dina gamla mönster genom att spegla dig själv i tarotkorten och finna ut vad du måste göra för att komma vidare i livet. 

Ovanför porten till Oraklet i Delfi stod det:

”Känn dig själv!"

Kunskap är makt, det gäller även kunskapen om oss själva


Vanliga Spelkort motsvarar Lilla Arkanan i tarot

Lilla Arkanan har också andra namn på sina sviter, pentagram/brickor, bägare, svärd och stavar
- vilka har samband med de fyra elementen, jord, vatten, luft och eld.

Ruter

Hjärter

Spader

Klöver

Motsvarande i tarot

Pentagram

Bägare

Svärd

Stavar


Som i sin tur motsvarar de fyra elementen

Läran om de fyra elementen kommer från alkemin.

Jord
Ditt materiella liv, framgång och succé. Den plattform som du bygger åt dig själv i det manifesterade livet. Tillgångar, men även familj och vänner. Saker och människor du byggt ditt liv på.

FEMININ

Vatten
Känslor och empati. Hur du knyter and till dig själv och det gudomliga via din intuition och hur du knyter an till andra i relationer. Ditt biometriska känselspröt.

FEMININ

Luft
Ditt mentala liv. Hur du löser problem och förhåller dig till världen omkring dig. Mental visdom och samlad kunskap, eller visdom. Lag och ordning, principer. 

MASKULIN

Eld
Ditt andlig liv, och hur du implementerar själens väg, visavi egots väg. Passion, inspiration och aggression. Även sexualitet och våld. Konflikter och hur vi nöts mot varandra för att skapa erfarenheter. Kaos är granne med Gud.

MASKULIN

Och så här ser symbolerna ut inom Alkemin

Alkemin hade som mål att skapa guld av lägre metaller och även upplysning och evigt mänskligt liv.

Alkemisk symbol för
JORD
  • Varm omhändertagande, hemmet och födan.
  • Instängdhet och avskildhet, envishet och orubblig rigiditet.

Alkemisk symbol för
VATTEN

  • Följsamhet, insikter och kärlek som vill förmedlas.
  • Rädsla, depression, ostrukturerad och överdramatisk.

Alkemisk symbol för
LUFT

  • Skär och sätter punkt, separation och struktur.
  • Sorg, rädsla för döden, hopplöshet och uppgivenhet.

Alkemisk symbol för
ELD

  • Närvaro, ljus, liv, glädje, extas och upplysning.
  • Förbrännande, förhärdande och aggressiv.

Fler jämförelser mellan Spelkort och Tarot

Tarot är en äldre form av spelkort

Vanliga spelkort har 52 kort och fyra sviter, ruter, klöver, spader, hjärter. Tarotkortleken är uppbyggd på samma sätt, men har en extra page eller prinsessa i bland de klädda korten och 22 extra kort som är trumf-kort som visar själens väg. Vanlig spelkort har bara Jokern (0 Dåren) kvar som ett oanvänt extra kort, medan tarotkorten har 21 kort till, som tillsammans med Jokern/Narren/Dåren 0 utgör den Stora Arkanan. 

Handmålade Mamluk kort från Turkiet (vänster) och kort från Visconti familjens kortlek (höger), båda från 1400-talet

Tarotkortens indelning

Stora Arkanan - Själens väg Uppstigning. Börjar med Dåren och barnets första steg in i manifesterad verklighet och avslutas med Världen där man åter upplöses i kosmos.

Lilla Arkanan - Vardagliga händelser. Implementering av själens väg. De indelas i fyra sviter som styrs av de fyra elementen. Lilla Arkanan motsvaras av våra vanliga spelkort.


Hur väljer man tarotkortlek?

När man ska börja lära sig tarot är det bra att använda en klassiker som alla vet funkar. Här presenterar jag några odödliga tarotkortlekar.

Rider-Waite

Rider-Waite tarotkortlek är en bra kortlek att börja med, att använda när man börjar bli proffs och fungerar även träffsäkert resten av din tarot karriär. Den är klockren, klar, kraftfull, enkel och full av symboler som avslöjar sig när du behöver det. Den kommer dessutom i en uppsjö av varianter, så den blir aldrig tråkig. 

Golden Universal Tarot

Original Rider Waite

Radiant Rider Waite


Thoth Tarot

Thoth tarot är lite mer avancerad och till den behöver man en tillhörande bok för att den ska avslöja alla sina godbitar och mysterium. Jag rekommenderar boken Själens Spegel av Gerd Ziegler. Men den här kombinationen kan du på allvar börja din själsliga resa.


Osho Zen Tarot

Osho Zen tarot är nästa nivå. Med den här kortleken tillsammans med tillhörande bok som medföljer boxen är du redo att bli ZEN. Den är vacker och varje kort har en liten ZEN historia till som väcker dig på dina djupaste nivåer.  Väl värd att använda på sin helande resa, en kortlek man inte vill vara utan.


Fördjupning på min svenska kanal

Föreläsning om Tarot

Här håller jag en föreläsning om tarot som går igenom lite av vad som finns på den här sidan och gör några enkla övningar. Jag älskar att låta människor som knappt rört vid tarotkort att göra egna tarottolkningar från att bara hålla i korten och titta på bilden. De flesta gör ett minst lika proffsigt jobb som vilken tarottolkare som helst. Faktiskt så upplever jag att oerfarna som vågar säga vad de ser och känner kan komma med de fräschaste tolkningarna, fria från inmalda lärdomar och fördomar om kortens betydelse. Tarot handlar om att öppna upp sig för det undermedvetna och sina guider. Du behöver bara vara en ren kanvas, världen vet redan allting, vad vill den säga dig?

Restaurera dina tarotkort

Vad gör man om ens favorit kort blivit gamla och slitna eller om man spillt något på dem? Hur kan man förlänga livet på sina tarotkort? Tarotkorten har en speciell känsla i sig i sina olika faser i livet. Nya tarotkort kan kännas väldigt fräscha och komma med många nyheter, medan en äldre tarotkortlek får en särskild aura av visdom. Så jag tycker man ska låta tarotkorten vara i den ålder de är och kanske inte börja rita och klippa och klistra för mycket i dem när de är nya, men när de börjar bli gamla kan man ge dem en viss värdighet genom att lägga ner energi på att omforma och restaurera dem. När du respekterar och tar hand om dina kort tar de hand om dig.

Tarotkortens Historia

Tarot de Marsiélle

Man tror sig veta att tarotkorten kom till Europa under medeltiden med Resandefolk, tempelriddare eller med de muslimska morerna. En annan teori är att en gnostisk sekt, albigenserna, som var lokaliserade till sydfrankrike under 1100-talet, skapade korten i Europa. De äldsta bevarade Tarotkorten är från 1300-1400 talets Italien. Den så kallade Marseilleleken är den mest kända.

Mamluk & Visconti

Handmålade Mamluk kort från Turkiet (vänster) och kort från Visconti familjens kortlek (höger), båda från 1400-talet


Tarot och Astrologi

Tarot är tätt sammanknippat med astrologi och handlar om världens cykliska förlopp. Det som kan förutsägas eller speglas med Astrologi kan också förutsägas eller speglas med Tarot och vise versa. 

Astronomi

Världens kalendrar har bestämts av solens och månens banor. Att mäta dagens, månadens och årets längd var viktigt för jordbrukssamhällen, där det var viktigt att så och skörda vid rätt tid på året. Även våra liv ansågs ha cykliska förlopp och vart vi var i livets cykel och vad som behövde göras för att komma vidare ur en cykel till en annan kunde avslöjas med astrologi eller tarot.

Astrologi

Tidiga kulturer såg himlakroppar som gudar och andar. De förknippade dessa objekt och dess rörelser med fenomen som regn, torka, årstider och vattenstånd. De första "professionella" astronomerna tros ha varit präster, vars kunskap om himlen ansågs gudomlig, vilket gett upphov till den historiska kopplingen mellan astronomi och det som nu kallas astrologi. Skapelser som Stonehenge fyllde toligtvis både astronomiska och religiösa funktioner.


Sydamerikansk Zodiak

Maya kalendern


Kultur från Egypten


Folk som genom tiderna har använt tarot för personlig utveckling eller alkemi har länge hävdat att korten har sitt ursprung i de Egyptiska Mysterieskolorna som utförde initieringar i pyramiderna. På samma sätt som monoteismen, läran om den enda guden (i detta fall solen) och många av våra kristna religiösa ritualer härstammar ifrån det gamla Egypten. Vi avslutar t.ex. våra böner med Amen som syftar till solguden Amon. Och många av våra böner är sol- eller månhymner från Egypten.

I ordet tarot finns olika ord och betydelser invävda nästan som en trollformel. Det finns en latinsk ordramsa som lyder: ”rotah tharo orath Athor.” Det betyder: Hjulen i Tarot talar Athors lag.Rotah: hjulet, cykelnTharo: tarot, Thoths bok (The book of Thoth)Orath: talare, föreläsare, lärare, profet (verb)Torah: Torah, lagenAthor: Hathor, himmels och modersgudinna, kärleksgudinna.


Tarot och religion

Herrens bön (Fader Vår) är den mest centrala bönen inom kristendomen. Enligt bibeln var det Jesus själv som lärde ut den här bönen på ett berg i Galileen, som en del av sin bergspredikan. Händelsen beskrivs i Matteusevangeliet (Matteus 6:9-12).Jesus lärde ut grekisk filosofi (vänd andra kinden till), som var en uppdatering från det gamla testamentets "öga för öga" principer. Det gamla testamentets texter och lagar härstammar dels från Egypten - som solhymnen här till vänster - men också från äldre riken som Mesopotamien, Sumer och Babylonien. 

Dessa böner handlar om solen och solens livgivande krafter. Gud hade ju också ett speciellt folk som han höll av framför andra folk. Detta folk var ISRAEL och dess namn är också ursprunget från Egypten, där IS härstammar från ISIS, RA från solguden RA, EL/AL är ett allmänt namn för gud - som ELOHIM och ALLAH. Detta går även igen i Svenskan. Där många av våra grundord härstammar från AL/EL/HEL.. Som t.ex. ALLA, ALLTING, ALTARE, HELIG, HELA, HEL. Som et svårutplånligt spår efter en svunnen kunskap i en svunnen tid.


Egyptisk zodiak, Hathors tempel i Dendera, 100-talet.